CLASSES WE OFFER

Something for Everyone

Untitled Design (16).PNG

EYEBROWS-LIPS-MICROBLADING

21-DAY STUDY METHOD

Bạn sẽ được trả lời thoả đáng các câu hỏi liên quan đến Tattoo "YEYBROWS-LIPS" .

- Nguyên tắc đưa mực vào da bằng máy xăm, chỉ đúng 1 nguyên tắc,

- Không dài dòng, lý thuyết chỉ 4 câu, kiến thức quay về gốc.

- Bí quyết pha mực theo sắc độ lông mày, môi từng khách hàng hàng. Tiết kiệm chi phí trong quá trình học và theo nghề.

- Bí kíp xăm từng sợi lông như thật.

PENCIL DRAWING

Get your hands dirty with a fun and interactive Pencil Drawing class today. All students love Pencil Drawing and feel extremely accomplished after leaving. Class sizes are kept small in order to ensure each participant gets enough attention from the instructor. Pencil Drawing class is also a great way to mingle and meet other local artists in the Long Beach-California community.

Museum 1

Call us to find out more about our classes.